THÔNG BÁO MỚI
TB VỀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ HK2 2018-2019 SINH VIÊN XEM CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM
NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG TUYỂN QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2019 Đã trải qua 3 mùa, chương trình OCB TALENTED BANKERS trong năm 2019 của Ngân hàng Phương Đông chính thức được triển khai, nhằm tuyển chọn những bạn sinh viên trẻ tham gia vào chương trình Quản trị viên tập sự phục vụ...
Lịch bảo vệ học phần thiết kế dự án 3 khóa 2015 VJIT Sinh viên xem chi tiết file đính kèm.  Ghi chú : Sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ PD3  trước 30 phút để chuẩn bị
TB V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2018 - 2019 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên đăng ký...
TB Vv tuyển chọn dự án khởi nghiệp sinh viên 2019-2020 Sinh viên xem thông báo chi tiết file đính kèm
TB Vv tham gia Ngày hội doanh nghiệp tuyển dụng 12-07-2019 Sinh viên xem chi tiết thông báo file đính kèm
Danh sách giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập HK hè 2018-2019 sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link này : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
TB về kết quả xét TN khóa 2015 đại học đợt xét tháng 6 năm 2019 Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp theo đường lick sau :https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.htmlGhi chú : Sinh viên thắc mắc về  kết quả xét tốt nghiệp . Liên hệ trực tiếp với...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC