SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
Danh sách thiếu hồ sơ xét tốt nghiệp - khóa 2007 đợt 1 Để chuẩn bị cho buổi lễ nhận bằng dự kiến ngày 15 đến 25 tháng 11. Sinh viên nào trong danh sách còn thiếu hồ sơ, nhanh chóng bổ sung về Phòng Đào Tạo (gặp Cô Ngọc Vân - P.105) để được xét tốt nghiệp. Thời gian bổ...
Thông báo Vv gặp mặt tân sinh viên đầu khoá - khoá 2011 Theo thông báo của Trường về việc gặ gỡ, giao lưu và truyền tải thông tin chương trình đến Tân sinh viên đầu Khóa, nhằm cho sinh viên tiếp cận một cách tổng quan về chương trình đào tạo, cũng như tạo điều kiện giao...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC