SINH VIÊN - THÔNG BÁO NGÀNH NỘI THẤT
Kết quả chấm tiến độ tốt nghiệp - Khóa 2008 ngành Thiết kế Nội Thất Lưu ý: - SV không có file phải nộp lại bằng cách chép và đĩa gửi về VPK. - SV xem xét lại khối lượng và cách bố cục....gửi lại GV hướng dẫn xem xét và đánh giá. Khoa sẽ liên hệ GVHD về kết quả xem xét lại.
Thông báo đề cương và các yêu cầu cho THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2008 NỘI THẤT Lưu ý: Từ ngày 06/1/2012, Sinh viên liên hệ VPK để nhận giấy giới thiệu xin thực tập (nếu cần). (SV phải có tên và địa chỉ công ty thực tập mới được cấp giấy giới thiệu)
Thông báo về kết quả chấm lại Tiến độ - Đồ án Tốt nghiệp đợt 2- Khóa 2007- Ngành TKNT Những bạn không có tên trong danh sách này đã chấm và đạt yêu cầu, các bạn tiếp tục làm tiếp đồ án Tốt Nghiệp. Riêng những bạn có tên trong danh sách sẽ bị dừng hẳn hoặc lỗi đĩa, yêu cầu nộp bài lại cho Thầy Đinh Anh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC