DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐƠT THÁNG 9.2022

Lưu ý:
1. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn ngay sau khi nhận được thông báo - để băt đầu làm đồ án tốt nghiệp.
2. Sinh viên đăng ký tên đề tài về văn phong khoa theo mẫu và biên lai học phí môn đồ án tốt nghiệp trước 30/09/2022.
3. Khi sửa bài đồ án sinh viên nhớ đưa phiếu theo dõi tiến độ theo mẫu để GVHD ký tên (SV nộp phiếu theo dõi tiến độ cùng với đồ án tốt nghiệp)
14603731