sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH tỏa sáng trên sân khấu đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2022

"NATIONAL COSTUME" MADE BY HUTECH-ers
Những tác phẩm của sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH tỏa sáng trên sân khấu đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2022 

Xin được chúc mừng các bạn:
1. Trần Anh Khoa lớp 20DTTA1. Team NTK Tín Thái với 2 trang phục: Đan Lưới và Thiếu nữ đại ngàn.
2. Nguyễn Đức Lương lớp 19DKSA3 . Team NTK Vũ Việt Hà với trang phục Ngày Xuân Vui Cưới
3. Lê Hoàng Nam lớp 20DTTA1. Team NTK Văn Thành Công với trang phục Hoàng Sương Quyền.
4. Nguyễn Song Huy lớp 21DTTA1. Team NTK Văn Thành Công với trang phục Chợ nổi.
HUTECH tự hào về các bạn 

Ảnh: Team Kiếng Cận
sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH tỏa sáng trên sân khấu đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2022 16

sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH tỏa sáng trên sân khấu đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2022 19

sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH tỏa sáng trên sân khấu đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2022 22

sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH tỏa sáng trên sân khấu đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2022 25

sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH tỏa sáng trên sân khấu đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2022 28
 

14606361