SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Biểu mẫu thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ năm học 2018 - 2019) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2018 - 2019. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng biểu mẫu.
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2018 - 2019 (cập nhật 24/10/2018) Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên văn bản hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp. Văn bản này có thêm một số nội dung (phần tô vàng), tất cả các mục còn lại không có sự thay đổi. Lưu ý: Văn bản này thay...
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành đơn theo mẫu (file đính kèm) và nộp về VP.Khoa từ ngày...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC