Danh sách sinh viên đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 2014
THÔNG BÁO
V/v Kiểm tra thông tin liên quan đến Khóa luận tốt nghiệp
Khoa Luật xin thông báo đến các anh (chị) sinh viên danh sách đăng ký thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 (cập nhật đến ngày 25/12/2017). Để thông tin liên quan đến sinh viên và tên đề tài đảm bảo chính xác, anh (chị) vui lòng kiểm tra thông tin: Họ và tên, MSSV, số điện thoại, email, tên đề tài, GHVD. Nếu có sai sót vui lòng liên hệ Văn phòng khoa Luật (A-03.21) để điều chỉnh.
* Lưu ý:
- Tên đề tài và GVHD là thông tin đăng ký ban đầu của sinh viên chưa phải là quyết định chính thức. Khoa sẽ thông báo tên đề tài và GVHD chính thức khi duyệt lại đề tài.
- Danh sách này đã xóa tên những sinh viên có nộp đơn xin không thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
- Những sinh viên chưa đăng ký đề tài cũng không nộp đơn (danh sách để trống) thì xem như không thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Khoa sẽ không giải quyết những trường hợp nộp trễ hạn.
Trân trọng ./.
14568327