TB thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu học kỳ Hè cho SV khóa 2014
Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên về thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu trong học kỳ Hè năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 2014 (file đính kèm). Anh/chị sinh viên cập nhật thông tin, nếu có sai sót vui lòng liên hệ Văn phòng khoa Luật (A-03.21) để điều chỉnh.

 
14571073