TB v/v mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên về việc mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Danh sách các môn được mở (file excel đính kèm)
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 10/08/2018
3. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa

* Lưu ý:
- Sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo.
- Các môn học chỉ mở khi có từ 30 sinh viên trở lên (trừ Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp).
- Sinh viên đóng học phí các môn học bổ sung sau khi được cập nhật học phí trên trang cá nhân của mình (dự kiến ngày 13/08/2018 sẽ cập nhật).
14571152