Danh sách sinh viên đăng ký đề tài KLTN và GVHD khóa 2015 - đợt 1 (cập nhật đến 4/12/2018)
Sinh viên có đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp khóa 2015 - đợt 1 (danh sách cập nhật đến ngày 4/12/2018) kiểm tra những thông tin sau (file đính kèm):

- Thông tin cá nhân: MSSV, HỌ VÀ TÊN, LỚP
- Thông tin đề tài: TÊN ĐỀ TÀI, GVHD

Nếu có sai sót hoặc muốn thay đổi tên đề tài, sinh viên vui lòng phản hồi trực tiếp Văn phòng Khoa Luật (A-03.21). 

Hạn chót phản hồi: 16h30 ngày 06/12/2018 (Thứ năm).

Khoa sẽ không giải quyết những trường hợp phản hồi sau thời hạn trên.
 
14573226