TB về việc tặng vé xe về các tỉnh Tây Nguyên Tết 2019 cho sinh viên
Sinh viên thuộc 04 tỉnh Tây Nguyên: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum có nhu cầu về Tết 2019 bằng xe Trường thì đọc kỹ thông báo (file PDF) và thực hiện theo đúng biểu mẫu (file word).
14573231