TB v/v đăng ký tên đề tài và GVHD Khóa luận tốt nghiệp khóa 2015 (đợt 2)
THÔNG BÁO
V/v đăng ký tên đề tài và GVHD Khóa luận tốt nghiệp

 
Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 tiến hành đăng ký tên đề tài và GVHD Khóa luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2015 (đợt 2) đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/01/2019 đến ngày 09/01/2019 (giờ hành chính).
3. Hình thức đăng ký: Sinh viên hoàn thành biểu mẫu (BM01/QT05/ĐT-KT) và nộp trực tiếp tại VP.Khoa.
Lưu ý: Khoa chỉ nhận phiếu đăng ký khi có đủ chữ ký của sinh viên và GVHD.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa Luật (A-03.21).

Trân trọng ./.

 
14573836