Thông báo về việc gặp mặt sinh viên khóa 2016 học vượt
THÔNG BÁO
Về việc gặp mặt sinh viên khóa 2016 học vượt
 
Nhằm thông tin đến sinh viên về quy trình, yêu cầu của việc thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp và học các môn chuyên ngành, Khoa thông báo tổ chức buổi họp mặt sinh viên K16 học vượt. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09g00, ngày 22 tháng 8 năm 2019 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Phòng họp B-02.09 - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Để buổi họp mặt diễn ra thành công, Khoa yêu cầu sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
 
Trân trọng ./.
14577316