TB v/v đăng ký tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp khóa 2018 (đợt 2) HK2B NH 21-22
THÔNG BÁO
V/v đăng ký tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp 

 
Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2B năm học 2021 - 2022 tiến hành đăng ký tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (
Sinh viên kiểm tra TKB nếu có môn học Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh tế (LAW470) tại HK 2B năm học 21-22 phải theo dõi và thực hiện thông báo này đúng thời hạn)
2. Thời gian đăng ký: Từ hôm nay đến trước 16h30 ngày 27/04/2022.
3. Hình thức đăng ký: Sinh viên hoàn thành biểu mẫu (BM01/QT05/ĐT-KT) và gửi trực tiếp về Văn phòng Khoa (Phòng A-02.20)
*Lưu ý sinh viên chọn đề tài theo danh mục chủ đề đính kèm
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Luật qua số điện thoại: 
(028) 5445.4844.
14601340