Hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2018 - Đợt 2
Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 2018 - Đợt 2 xem hướng dẫn trong file đính kèm. Sinh viên liên hệ GVHD và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên cần phải thực hiện Phiếu theo dõi tiến độ.
Lưu ý: Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ
 kèm KLTN
14601499