THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP BỔ SUNG HỌC KÌ 1 NĂM 2022-2023

THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu bổ sung cho sinh viên HK1 _ NH 2022 - 2023

Thời gian nhận sách: Từ ngày 9/9/2022 đến ngày 13/9/2022.

+ Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng ( 8g00 đến 11g00); Chiều (14g00 đến 16g30)
+ Thứ 7: Sáng (8g00 đến 11g00)

Địa điểm:  Phòng B-03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP )

*Danh sách nhận sách đính kèm bên dưới.

14603623