THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP BỔ SUNG HỌC KÌ 1B NĂM 2022-2023

THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1B _ NH 2022 - 2023
Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1B năm học 2022 - 2023 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa thời gian và địa điểm nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
  • Thời gian nhận sáchTừ ngày 30/10/2022 đến ngày 12/11/2022.
+ Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng ( 8g00 đến 11g00); Chiều (14g00 đến 16g30)
+ Thứ 7: Sáng (8g00 đến 11g00)
  • Địa điểm:  Phòng B-03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP )
    -   Quy trình nhận sách:
* Khóa 2019, 2020 và 2021 chỉ những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm mới có sách bổ sung, cá nhân từng sinh viên liên hệ để nhận sách
* Khóa 2022 
Văn phòng khoa cấp Danh sách và phát sách cho cán bộ lớp ( Cán bộ lớp cho SV ký tên và phát tài liệu theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu)
Lưu ý: Sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết cho các trường hợp nhận sách trễ.
                     VĂN PHÒNG KHOA
14606891