THÔNG BÁO MỚI
Thư mời v/v tham gia cuộc thi "Olympic Pháp luật" - lần 3 năm 2018 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA LUẬT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 05/TM-K.LUAT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27...
Danh sách sinh viên đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 THÔNG BÁO V/v Kiểm tra thông tin liên quan đến Khóa luận tốt nghiệp Khoa Luật xin thông báo đến các anh (chị) sinh viên danh sách đăng ký thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 (cập nhật đến ngày...
Danh sách sinh viên đủ điền kiện làm Khóa luận tốt nghiệp Khoa xin thông báo đến các anh/chị sinh viên khóa 2014 ngành Luật kinh tế về điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp như sau: - Điểm trung bình tích lũy (tính đến học kỳ 1A năm học 2017 - 2018): từ 2.60 trở lên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC