THÔNG BÁO MỚI
TB v/v tổ chức gặp gỡ sinh viên tiêu biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 Khoa thông báo đến các bạn sinh viên về việc tham gia chương trình "Gặp gỡ sinh viên tiêu biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018", cụ thể như sau: 1. Thời gian: 08g30, ngày 01/11/2018 (Thứ năm) 2. Địa điểm: Hội trường...
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2018 - 2019 (cập nhật 24/10/2018) Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên văn bản hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp. Văn bản này có thêm một số nội dung (phần tô vàng), tất cả các mục còn lại không có sự thay đổi. Lưu ý: Văn bản này thay...
TB v/v nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 2014 (đợt tháng 9/2018) Khoa xin thông báo đến các anh/chị sinh viên khóa 2014 về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tháng 09/2018), cụ thể như sau: 1. Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 08/10/2018. + Buổi sáng: 07h30 - 11h30 + Buổi...
TB v/v đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018 - 2019 Khoa Luật thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019. Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn theo biểu mẫu BM03/QT02/KHCN (file đính kèm). - Lưu...
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và nộp về VP.Khoa...
TB v/v gặp mặt sinh viên thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp - HK1 NH 2018 - 2019 Theo kế hoạch số 05/KH-K.LUAT về việc thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, Khoa sẽ gặp mặt sinh viên vào ngày 28/08/2018. Tuy nhiên để sinh viên có sự chuẩn bị trước khi thực tập, Khoa...
TB v/v bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 Thông báo v/v bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 NH 2017 - 2018 - Sinh viên xem kỹ thông báo về việc tham dự Lễ Khai mạc và Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm). - Sinh viên truy cập đường link...
TB v/v mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên về việc mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 1. Danh sách các môn được mở (file excel đính kèm) 2. Thời gian đăng ký: Từ ngày...
TB thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu học kỳ Hè cho SV khóa 2014 Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên về thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu trong học kỳ Hè năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 2014 (file đính kèm). Anh/chị sinh viên cập nhật thông tin,...
TB v/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV năm học 2017 - 2018 Do Khoa có một số hoạt động đột xuất nên thông báo đến anh, chị sinh viên về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng đề tài: 10 đề...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC