THÔNG BÁO MỚI
TB v/v bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 Thông báo v/v bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 NH 2017 - 2018 - Sinh viên xem kỹ thông báo về việc tham dự Lễ Khai mạc và Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm). - Sinh viên truy cập đường link...
TB v/v mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên về việc mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 1. Danh sách các môn được mở (file excel đính kèm) 2. Thời gian đăng ký: Từ ngày...
TB thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu học kỳ Hè cho SV khóa 2014 Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên về thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu trong học kỳ Hè năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 2014 (file đính kèm). Anh/chị sinh viên cập nhật thông tin,...
TB v/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV năm học 2017 - 2018 Do Khoa có một số hoạt động đột xuất nên thông báo đến anh, chị sinh viên về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng đề tài: 10 đề...
TB v/v tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Khoa năm học 2017 - 2018 Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018 về thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cụ thể như sau: 1. Số lượng đề tài: 09 đề tài...
Danh sách sinh viên đủ điền kiện làm Khóa luận tốt nghiệp Khoa xin thông báo đến các anh/chị sinh viên khóa 2014 ngành Luật kinh tế về điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp như sau: - Điểm trung bình tích lũy (tính đến học kỳ 1A năm học 2017 - 2018): từ 2.60 trở lên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC