TB v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018
Khoa thông báo đến sinh viên về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018 (file đính kèm). Khoa đề nghị sinh viên đọc kỹ nội dung thông báo và thực hiện nghiêm túc.
14572994