TB v/v nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 3/2019)
THÔNG BÁO
V/v Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 3/2019)

Hiện đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp của sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 3/2019. Thông tin liên quan đến việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Thời gian: Trong giờ hành chính (Từ thứ hai đến sáng thứ bảy)
+ Buổi sáng: Từ 07g30 đến 11g30
+ Buổi chiều: Từ 13g30 đến 16g30
2. Địa điểm nhận: Văn phòng Khoa Luật (A-03.21)
3. Lưu ý:
- Sinh viên truy cập đường link https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html để tra cứu thông tin tốt nghiệp.
- Khi nhận giấy chứng nhận, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND.
- Trường hợp nhờ người nhận hộ thì phải photo CMND của sinh viên (không cần công chứng).

Khoa đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng ./.
14575327