Hội thảo về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới tại HUTECH nhận đăng ký tham luận đến 10/4
Tháng 6/2021, Khoa Luật Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức hội thảo “Tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến các doanh nghiệp ở Việt Nam”. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, luật sư quan tâm có thể đăng ký tên và tóm tắt tham luận từ nay đến 10/4/2021.  
 
Hội thảo do Khoa Luật HUTECH phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh phía Nam tổ chức, dự kiến diễn ra vào 10/6/2021 tại Trụ sở HUTECH - 475A Điện Biên Phủ.

 
 
Trong bối cảnh Việt Nam ký kết và thực thi 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với gần 60 đối tác trên thế giới, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh nội dung của các Hiệp định này và tác động của các Hiệu định đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội, đặc biệt là tác động đến các doanh nghiệp Việt Nam. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, luật sư quan tâm có thể gửi tham luận về Ban tổ chức theo các chủ đề liên quan, cụ thể như: hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI, FPI), tác động của các FTA đến một số ngành hàng xuất nhập khẩu thế mạnh của nước ta, dịch chuyển lao động và các chính sách lao động, tranh chấp và giải quyết tranh chấp kinh doanh, pháp luật thuế;…


Các FTA thế hệ mới - vấn đề quan trọng trong nền kinh tế hội nhập
 
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, luật sư có dịp trao đổi quan điểm học thuật; đề xuất khuyến nghị, giải pháp, hàm ý chính sách trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực thi các FTA;... Điều này có ý nghĩa to lớn, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nước ta và đưa kinh tế Việt Nam tham gia sâu hơn nữa trong các chuỗi giá trị. Đồng thời, Hội thảo cũng sẽ là điểm hẹn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm đào tạo các nội dung liên quan trong trường đại học, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhóm ngành Luật hiện nay.

 
Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, luật sư quan tâm có thể đăng ký tham luận và tham dự Hội thảo theo các mốc thời gian sau:
- Đăng ký tên tham luận và tóm tắt nội dung chính tham luận: 10/4/2021
- Nộp toàn văn tham luận: 22/5/2021
- Tổ chức hội thảo: 10/6/2021
 
Bài viết được đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 lines, dài không quá 08 trang. Trong bài viết cần ghi rõ các thông tin: Tên tác giả, nơi công tác, điện thoại, email liên hệ. Nội dung bài viết cần có phần tóm tắt, từ khóa và danh mục tài liệu tham khảo.
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
ThS. Vũ Thanh Dương
Email: vt.duong@hutech.edu.vn
Điện thoại: 0971.115.891

Phòng Truyền thông
14591036