ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Phát triển quan hệ Việt - Nhật: Chọn Ngôn ngữ Nhật để tiến bước xa hơn GDTPHCM - Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Nhật được xem là ngôn ngữ quốc tế đang trở thành cơn sốt trong việc chọn ngành học. Hơn nữa, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nền kinh tế...
Chương trình đào tạo Nhật ngữ Trường Đại học Quốc tế Kobe ̣(KIU) Chương trình đào tạo Nhật ngữ của Trường đại học quốc tế Kobe, tiếp nhận du học sinh đến từ các nước đã ký hiệp định Chương trình đào tạo Nhật ngữ....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC