Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Liên chi hội Khoa Nhật Bản học nhiệm kỳ 2017 - 2019
Vào lúc 18g00 ngày 23 tháng 11 năm 2017, Ban chấp hành Liên chi Hội khoa Nhật Bản học đã tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự BCH LCH nhiệm kỳ 2017 - 2019.
Trong hội nghị đã có 05 đồng chí xin thôi công tác Hội. Trong đó, có đồng chí Nguyễn Hoài Khánh - Nguyên Liên Chi hội trưởng khoa Nhật Bản học - LCH Trưởng đầu tiên của khoa đã thôi công tác Hội. Chúc đồng chí có nhiều sức khỏe và thành công.Tại hội nghị, BCH Liên Chi hội cũng đã hiệp thương ra đội ngũ Ban chấp hành Liên Chi hội đảm nhận công tác Hội của khoa trong nhiệm kỳ này gồm có:
1. Đ/c Phan Thị Hồng Trầm - Liên Chi hội trưởng
2. Đ/c Ngô Thị Mỹ Linh - Liên Chi hội phó
3. Đ/c Huỳnh Kim Khánh - Liên Chi hội phó
4. Đ/c Phạm Nguyễn Hoàng Long - UV BCH LCH
5. Đ/c Lê Thị Tuyết Nhung - UV BCH LCH
6. Đ/c Nguyễn Ngọc Thủy - UV BCH LCH
7. Đ/c Nguyễn Toàn Như Thức - UV BCH LCH 
8. Đ/c Lê Trần Hiếu Trung - UV BCH LCH
9. Đ/c Huỳnh Thị Thảo Vy - UV BCH LCH
Chúc mừng các đồng chí và chúc các đồng chí công tác thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đưa Liên Chi hội khoa Nhật Bản học lên tầm cao mới.Bài viết: Nguyễn Hoài Khánh
14567798