NCKH - SINH VIÊN
Danh sách nhóm sinh viên nhận tài trợ cho đề tài Nghiên cứu khoa học Thực hiện thông báo số 3287/TB - ĐKC ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc tài trợ Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2017 -2018. Nhà...
Phát động chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019 Trong lễ khai giảng chào đón tân sinh viên ngày 20/9/2018 vừa qua, ông Hirofumi Kasado - Tổng Giám đốc công ty Truyền thông KILALA và bà Trần Vân Anh - Chủ biên Cẩm nang KILALA đã đến tham dự và trân trọng trao...
Công bố danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa giai đoạn I năm học 2017-2018 DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA GIAI ĐOẠN I - NĂM HỌC: 2017-2018           STT Lớp Tên đề tài Giáo viên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC