NCKH - SINH VIÊN
DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2019 – 2020 Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, Khoa Nhật Bản học thành lập Hội đồng xét duyệt giải thưởng đề tài Nghiên cứu khoa học cấp khoa. Sau khi đánh giá, hội đồng xét duyệt đề tài NCKH đã ra kết quả xếp hạng các đề tài NCKH...
Phát động chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019 Trong lễ khai giảng chào đón tân sinh viên ngày 20/9/2018 vừa qua, ông Hirofumi Kasado - Tổng Giám đốc công ty Truyền thông KILALA và bà Trần Vân Anh - Chủ biên Cẩm nang KILALA đã đến tham dự và trân trọng trao...
Danh sách nhóm sinh viên nhận tài trợ cho đề tài Nghiên cứu khoa học Thực hiện thông báo số 3287/TB - ĐKC ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc tài trợ Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2017 -2018. Nhà...
Công bố danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa giai đoạn I năm học 2017-2018 DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA GIAI ĐOẠN I - NĂM HỌC: 2017-2018           STT Lớp Tên đề tài Giáo viên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC