Lấy ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV HKII năm học 2018 - 2019
Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường, TT.ĐBCL tiếp tục tổ chức Lấy ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV HKII năm học 2018 - 2019 từ nay đến 15/07/2019.
 
Trong đợt lấy ý kiến này, Nhà trường cũng tổ chức lấy ý kiến từ các bên liên quan nhằm đánh giá toàn diện chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy cũng như công tác hỗ trợ của các đơn vị trong trường.

Sinh viên vui lòng khảo sát theo hướng dẫn đường link bên dưới.

https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-hutech/14576592-lay-y-kien-sinh-vien-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019
 
14576645