Đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 06/2019
Link tra cứu kết quả xét tốt nghiệp
http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i41096-tra-cuu-ket-qua-xet-tot-nghiep.aspx

14575851