Danh sách phỏng vấn sơ tuyển Chương trình thực tập tại Nhật Bản
Ngày phỏng vấn: 23/01/2018
Địa điểm: A-04.29
Trang phục: lịch sự, áo sơ mi trắng, váy đen, quần tây
Lưu ý: mang theo CV 
Danh sách phỏng vấn vòng sơ tuyển
 
STT LỚP MSSV TÊN GROUP  PHỎNG VẤN
1 15DTN02 1511240248 Hà Thị Vân Anh 1 8: 00 ~ 9:00
2 15CTN01 1512510041 Phạm Ngọc Như Quỳnh
3 15CTN01 1512510025 Trần Thái Huyền
4 15DTN01 1511240028 Lê Phương Quỳnh
5 15DTN01 1511240026 Mạch Phụng 2 9: 00 ~ 10:00
6 15DTN01 1511240434 Võ Vũ Trúc Quỳnh
7 15DTN01 1511240204 Lê Thị Thu Ái
8 15DTN01 1511240142 Lê Thị Hồng Vân
9 16DDPA1 1611290295 Đoàn Thị Huệ Anh 3 10: 00 ~ 11:00
10 15DTN02 1511240234 Giang Mỹ Nhàn
11 15DTN02 1511240257 Lê Thị Kiều Mai
12 15DTN02 1511240023 Lê Thị Hồng Nhựt
13 15DTN02 1511240361 Nguyễn Hồng Mẫn Nhi 4 11:00 ~ 12:00
14 15DTN02 1511240131 Trương Thị Anh Ngọc
15 15DTN03 1511240267 Đỗ Thị Cẩm Thy
16 15DTN03 1511240251 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nghỉ trưa: 12:00 ~ 13:00
17 15DTN03 1511240355 Trần Hoàng Kim Ngân 5 13:00 ~ 14:00
18 15DTN03 1511240158 Đoàn Thị Thanh Hằng
19 15DTN03 1511180368 Trần Thị Kim Ngân
20 15DTN03 1511240382 Đinh Ngọc Vương Thy
21 15DTN03 1511240293 Đặng Đình Thanh Hiền 6 14:00 ~ 15:10
22 15DTN03 1511201664 Vũ Thị Thanh Nhàn
23 15DTN04 1511240362 Đào Thị Bích Nhung
24 15DTN04 1511240358 Lâm Thảo Nguyên
25 15DTN04 1511240365 Phạm Thị Quỳnh Như
26 15DTN04 1511240310 Lê Thị Huế 7 15:10 ~ 16:20
27 15DTN04 1511240418 Vương Thùy Yến Nhi
28 14DTN02 1411240179 Mai Thi Thúy
29 14DTN03 1411240067 Lê Kim Ngân
30 14DTN03 1411240216 Đỗ Vân Uyên
14568705