Ngành Quản trị doanh nghiệp

 

  * Giới thiệu:

Quản trị doanh nghiệp là ngành học chuyên sâu của quản trị kinh doanh. Sinh viên theo học ngành này được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế.

 

* Chương trình đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Kinh tế vĩ mô

      - Quản trị học

      - Nguyên lý Marketing

  • Kiến thức chung của ngành

      - Quản trị chiến lược

      - Tài chính doanh nghiệp

      - Luật kinh doanh

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Quản trị dự án

      - Quản trị văn phòng

      - Quản trị Logistics

      - Quản trị sản xuất

 

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

 

*Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng lập kế hoạch

 

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Nhân viên kinh doanh

- Nhân viên bộ phận thẩm định dự án

- Chuyên viên Marketing, PR

- Chuyên viên quản lý tài chính

- Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc

- Khởi nghiệp doanh nghiệp cho riêng mình

 

123537