Ngành Quản trị ngoại thương

 

* Giới thiệu:

Quản trị ngoại thương là ngành học đào tạo các sinh viên có kiến thức, kỹ năng kinh doanh trong môi trường quốc tế, có khả năng đàm phán và giao tiếp với nhiều đối tượng thuộc nhiều nền văn hoá khác nhau, có khả năng phân tích, tìm ra những điểm khác biệt và tương đồng giữa các thị trường và tìm cách duy trì sự hiện diện của doanh nghiệp trên các thị trường chủ yếu.

Ngoài ra, sinh viên theo học ngành này còn có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế: xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế… và kinh doanh của doanh nghiệp: hoạch định chiến lược kinh doanh, tổ chức kinh doanh, quản lý tác nghiệp.


 

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Kinh tế vĩ mô

      - Nguyên lý Marketing

      - Quản trị học

  • Kiến thức chung của ngành

      - Kinh doanh quốc tế

      - Tiếp thị toàn cầu

      - Luật kinh doanh

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Luật thương mại quốc tế

      - Marketing quốc tế

      - Đầu tư quốc tế

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giao tiếp quốc tế

- Kỹ năng lập kế hoạch

 

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Nhân viên phát triển kinh doanh

- Nhân viên xuất nhập khẩu

- Chuyên viên phân tích đầu tư

- Chuyên viên dự báo thị trường quốc tế

 

123538