Ngành Quản trị Marketing

 

* Giới thiệu:

Chuyên ngành Quản trị Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Marketing, phương thức xây dựng và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục tiêu, vạch ra chiến lược Marketing, khảo sát và nghiên cứu Marketing…

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng phân tích các cơ hội thị trường, phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chiến lược marketing, triển khai marketing – mix, kế hoạch marketing hàng năm…

 

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Nguyên lý Marketing

      - Thống kê kinh doanh

      - Quản trị học

  • Kiến thức chung của ngành

      - Nghiên cứu thị trường

      - Quản trị chiến lược

      - Quản trị kinh doanh quốc tế

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Quản trị thương hiệu

      - Quản trị Marketing

      - Quan hệ công chúng

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Chuyên viên kinh doanh

- Chuyên viên Marketing

- Nhân viên Marketing tại các công ty Quảng cáo, tổ chức sự kiện

- Chuyên viên tư vấn phát triển thương hiệu

- Thành lập và điều hành doanh nghiệp của mình

123543