NCKH - SINH VIÊN
V/v gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu Khoa học Sinh viên và đăng ký viết bài báo khoa học năm học 2019 – 2020 Link đăng ký Đề tài NCKH SV: https://forms.gle/XvWoRZE2SYh6Dpo5A Link đăng ký viết bài báo khoa học: https://forms.gle/iiAfKDT6MCKShKhs6
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học nhận bài báo khoa học đến ngày 27/3/2020 Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ có cơ hội công bố kết quả nghiên cứu của mình vào tháng 7 này tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học HUTECH 2020.   Đây là sự kiện học thuật trọng tâm...
TB v/v đăng ký và kế hoạch thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018 - 2019 Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham gia NCKH truy cập vào Nhóm facebook và Fanbage sau để trao đổi và cập nhật các thông tin cần thiết: Group: https://www.facebook.com/groups/2062475783783791/...
Biểu mẫu cập nhật tiến độ thực hiện đề tài NCKH Sinh viên Lưu ý: Các nhóm tải biểu mẫu cập nhật tiến độ và thực hiện báo cáo định kỳ theo kế hoạch.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC