[CẬP NHẬT 30.03.2020] Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp - Khóa 2016 - ĐH chính quy - Ngành QTKD và Marketing - HK2A - NH 19-20
SV vui lòng xem kỹ kế hoạch thực hiện KLTN và thông tin trên trang portal cá nhân theo link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=334&dot=23, đồng thời thực hiện đúng các biểu mẫu và hướng dẫn viết KLTN theo yêu cầu. 

14581934