Hướng dẫn nộp đơn xin tiếp tục học năm học 2020 - 2021
Sinh viên truy cập TẠI ĐÂY  và làm theo hướng dẫn để nộp đơn xin tiếp tục học.

Thời hạn nộp đơn đến hết ngày 29/03/2021.
14590417