V/v triển khai tư vấn, hướng dẫn đăng ký nhóm tự chọn của “Kiến thức chuyên ngành” cho sinh viên các lớp khóa 2018 ĐH. Áp dụng từ HK1 năm học 2021 – 2022
14591321