TB về việc tiếp sinh viên trong học kỳ 1A năm học 2021-2022
THÔNG BÁO
Về việc tiếp sinh viên trong học kỳ 1A năm học 2021-2022

 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ CB-GV-NV khoa QTKD sẽ làm việc tại nhà. Do vậy, sinh viên có nhu cầu được hỗ trợ các vấn đề liên quan học tập, nghiên cứu khoa học,... liên hệ về Khoa theo số điện thoại sau:
 

Stt
 

Số điện thoại

Thời gian tiếp SV

Thầy cô hỗ trợ
 
1
 

0985936739

07h00 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Thầy Ngô Quốc Nhân

2
 

0934413867

07h00 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Thầy Bùi Hữu Quân
 
       VPK QTKD
14594940