TB Về thời gian sinh viên đăng ký bổ sung - học phần Thực tập tốt nghiệp - KHOA QTKD - HK1B - NH 2021-2022
THÔNG BÁO
Về thời gian sinh viên đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp - KHOA QTKD - HK1B - NH 2021-2022

 
Căn cứ Thông báo 09/TB-QTKD của Khoa QTKD ngày 27/10/2020 về việc điều kiện đăng ký và đánh giá học phần Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp và Đồ án môn học chuyên ngành (chi tiết file đính kèm). Nếu SV đủ điều kiện theo thông báo trên và có nhu cầu đăng ký vượt cần phải:
- Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký vượt (đính kèm thông báo) và trên link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rEZzaEEQmbHm2Xdhth9G_YZzBfL6u0tI/edit?usp=sharing&ouid=110885376033988404473&rtpof=true&sd=true
Thời gian nhận đơn: từ 07/09/2021 đến 11h30 - ngày 10/09/2021
Gửi đơn về địa chỉ mailkhoaqtkd.thongtinbctt@gmail.com
* LƯU Ý:
- LÀ SV KHOA QTKD VÀ PHẢI ĐIỀN CHÍNH XÁC MÃ HP, TÊN HP.
- SV ĐÓNG HỌC PHÍ HP THỰC TẬP - HK1B - NH 2021 - 2022, CHỤP BIÊN LAI/BIÊN LAI ĐIỆN TỬ VÀ GỬI KÈM ĐƠN ĐĂNG KÝ VỀ EMAIL TRÊN.
- KHOA CHỈ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN ĐỦ VÀ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN.
14594942