TB NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK2B - NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HK2B - NĂM HỌC 2020-2021


Khoa QTKD thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi HK2B - năm học 2020-2021 như sau:

1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo bài thi tự luận các học phần thuộc Khoa QTKD quản lý và tổ chức chấm thi.

2. Mẫu đơn: BM01_QT08_DTKT_Don de nghi phuc khao bai thi (đính kèm thông báo)

3. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 14/09/2021 đến hết ngày 20/09/2021     

4. Nộp đơn online qua email: khoaqtkd.phuckhao@gmail.com (kèm theo ảnh chụp kết quả nộp/chuyển tiền lệ phí phúc khảo)

5. Lệ phí: 200.000đ/1 môn (Hai trăm ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo)

6. Nộp Lệ phí phúc khảo:
SV nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Số tài khoản: 112 000 005 193; Ngân hàng: Vietinbank – Chi nhánh 1 TP.HCM; Nội dung nộp tiền: “Lệ phí phúc khảo” – Họ tên – MSSV – Tên học phần phúc khảo).

7. Sau khi có kết quả phúc khảo khoa sẽ gọi điện thoại đến SV để báo kết quả:
- Trường hợp có thay đổi về diểm (tăng/giảm điểm): SV sẽ được hoàn trả tiền lệ phí chấm phúc khảo (200.000d/1 môn) Phòng Tài chính sẽ xử lý hoàn tiền vào tài khoản học phí của SV.
- Trường hợp không thay đổi về điểm: SV sẽ không được hoàn trả tiền lệ phí phúc khảo.

* Lưu ý, trước khi liên hệ phúc khảo bài thi, SV cần: 
- Kiểm tra đáp án tại: 
  • Lớp thi buổi tối:
http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91302-dap-an-hk-2b-nam-hoc-20202021_lop-toi.aspx
  • Lớp thi ngày:
http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91301-dap-an-hk-2b-nam-hoc-20202021_lop-ngay.aspx

- Kiểm tra điểm tại: website: http://daotao.hutech.edu.vn
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
14595563