KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 – NGÀNH QTKD – HỆ ĐH CHÍNH QUY + 19HQTA2 + LỚP MỞ THEO YÊU CẦU – ĐỢT 3 HK2A – NĂM HỌC 2021 - 2022
14599304