SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành QTKD, ngành Marketing, ngành Kinh Doanh Quốc Tế - HK Hè – NH 2020 - 2021 (02/08/2021 - 10/10/2021) - SV theo dõi Kế hoạch và  thông tin GVHD thực hiện Đồ án chuyên ngành trên phần Thông báo của website khoa QTKD.- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu Đồ án chuyên ngành
TB về việc tiếp sinh viên trong thời gian từ 09/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp sinh viên trong thời gian  từ 09/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021  Căn cứ Thông báo 1488/TB-ĐKC của Hiệu Trưởng ngày 08/07/2021, toàn bộ CB-GV-NV khoa QTKD sẽ làm việc tại nhà...
Thư mời tham dự Hội nghị SV NCKH HUTECH 2021 THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ SV NCKH HUTECH 2021Theo kế hoạch, ngày 03/7/2021 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và Tiểu ban QTKD sẽ tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2021 theo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC