SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DSSV thiếu hồ sơ xét tốt nghiệp (đợt xét 05/08/2014) - SV kiểm tra lại các thông tin cần bổ sung - Liên hệ phòng đào tạo (gặp cô Vân) để bổ sung theo thời gian quy định
DSSV được nhận giấy TN tạm thời (đợt 29/08/2014) Lưu ý: - SV nhận giấy tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng khoa bắt đầu từ thứ 4, ngày 03/09/2014
Danh sách SV khóa 10 - Hệ đại học, dự kiến được xét tốt nghiệp - Ngành QTKD + QTKS + QTLH - Những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp, kiểm tra lại thông tin. Nếu thông tin SV có sai sót, đề nghị SV liên hệ phòng đào tạo gặp cô Vân hoặc cô Hoàng để điều chỉnh trước 26/08/2014 - Những SV chưa đủ điều...
DSSV thiếu hồ sơ - Đợt xét tốt nghiệp tháng 05/2014 Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (ô số 6) từ 16/07/2014 đến 23/07/2014 (ghi mã số sinh viên lên góc phải trên hồ sơ cần nộp) Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều...
DSSV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Tháng 06/2014 Sinh viên bắt đầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ THỨ 5 ngày 19/06/2014 tại văn phòng khoa. - Sáng: 7h30 - 11h30 - Chiều: 13h30 - 16h30 - Tối: 18h00 - 19h30 Lưu ý: SV mang theo thẻ SV hoặc giấy tờ...
DSSV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Tháng 05/2014 - Cập nhật ngày 30/05/2014 Sinh viên bắt đầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ THỨ 5 ngày 05/06/2014 tại văn phòng khoa. - Sáng: 7h30 - 11h30 - Chiều: 13h30 - 16h30 - Tối: 18h00 - 19h30 Lưu ý: SV mang theo thẻ SV hoặc giấy tờ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×