SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DSSV dự kiến xét tốt nghiệp và tình hình nợ môn lớp 12HQT1+2+3 - Cập nhật ngày 16/05/2014 Sinh viên có thắc mắc liên hệ phòng Đào Tạo đến hết ngày 16/05/2014 (gặp cô Nguyễn Hương).
DSSV thiếu hồ sơ - Đợt xét tháng 04/2014 Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (gặp cô Hoàng) từ 07/05/2014 đến 13/05/2014  - (ghi mã số sinh viên lên góc phải trên hồ sơ cần nộp) Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để...
DSSV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Tháng 04/2014 Sinh viên bắt đầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ THỨ 5 ngày 10/04/2014 tại văn phòng khoa. - Sáng: 7h30 - 11h30 - Chiều: 13h30 - 16h30 - Tối: 18h00 - 19h30   Lưu ý: SV mang theo thẻ SV hoặc giấy tờ...
DSSV xét tốt nghiệp (tháng 04) DỰ KIẾN và tình hình nợ môn - Lớp 12LCQT1,2+12LCLH1+11D2QT1 (cập nhật Sinh viên có thắc mắc liên hệ phòng Đào Tạo đến hết ngày 12/04/2014 (gặp cô Nguyễn Hương).
DSSV thiếu hồ sơ - Đợt xét tháng 02/2014 Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (ô số 7) từ 24/03/2014 đến 31/03/2014 (ghi mã số sinh viên lên góc phải trên hồ sơ cần nộp) Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều...
DSSV xét tốt nghiệp - DỰ KIẾN - Hệ tín chỉ và niên chế - Cập nhật ngày 18/02/2014 SV có thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo giờ hành chính trước ngày 20/02/2014.
Kết quả thi tốt nghiệp lý luận chính trị, cơ sở, chuyên ngành đợt thi ngày 11 & 12/01/2014 SV xem kết quả thi tốt nghiệp theo link bên dưới: http://www.hutech.edu.vn/daotao/i846-ket-qua-thi-tot-nghiep-li-luan-chinh-tri,-co-so,-chuyen-nganh-dot-thi-ngay-11--12012014.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×