SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DSSV tốt nghiệp thiếu hồ sơ - Cần bổ sung Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo ( ô số 5,6) từ 10/12/2013 đến 17/12/2013 Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu  - Sáng : 7h30 - 11h30  - Chiều: 13h30...
DSSV làm lễ nhận bằng tốt nghiệp ngày 16/11/2013 - Danh sách này không cập nhật dữ liệu sinh viên thiếu hồ sơ. Sinh viên vui lòng xem danh sách thiếu hồ sơ trên website của Khoa để bổ sung cho P. ĐT trước khi nhận bằng tốt nghiệp. - Sinh viên có chú thích "Chưa in...
DSSV xét tốt nghiệp thiếu hồ sơ - Đợt xét 27.09.2013 SV có tên trong danh sách nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu tại phòng Đào Tạo đến hết ngày 21/10/2013 (gặp Cô Hoàng).
DSSV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Khóa 2009ĐH + 2010CĐ và các khóa trước (ngày và tối) SV có tên trong danh sách nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (kèm theo bảng điểm gốc) từ ngày 28/08/2013. SV mang theo thẻ sinh viên khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
DSSV tốt nghiệp thiếu dữ liệu - Lớp ngày - Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (cô Hoàng) từ 27/08/2013 đến 31/08/2013. - Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×