SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DSSV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - Khóa 2009ĐH + 2010CĐ và các khóa trước (ngày và tối) SV có tên trong danh sách nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (kèm theo bảng điểm gốc) từ ngày 28/08/2013. SV mang theo thẻ sinh viên khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
DSSV tốt nghiệp thiếu dữ liệu - Lớp ngày - Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (cô Hoàng) từ 27/08/2013 đến 31/08/2013. - Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu
DSSV thiếu hình làm bằng tốt nghiệp Sinh viên liên hệ P. Đào tạo trước ngày 10/09/2013 để giải quyết các vấn đề liên quan đến bằng tốt nghiệp.
DSSV tốt nghiệp (đợt xét tháng 06/2013) - Thiếu hồ sơ SV có tên trong danh sách bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng Đào (Cô Loan, Cô Trang) từ 20/08/2013 đến hết 28/08/2013.
DSSV tốt nghiệp - Thiếu hồ sơ SV có tên trong danh sách bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng Đào tạo trước ngày 10/09/2013 để bổ sung dữ liệu in bằng tốt nghiệp.
DSSV dự kiến xét tốt nghiệp - Lớp ngày - Cập nhật ngày 15/08/2013 SV có thắc mắc phản hồi về phòng đào tạo trước ngày 17/08/2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC