SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp tháng 09/2018 (Cập nhật) Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.htmSinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, vui lòng liên hệ tại Văn...
THÔNG BÁO V/V LÀM LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 09/6/2018 Lưu ý:   Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm lễ TN sinh viên tự tra cứu theo link http://sinhvien2.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep​. ​Sinh viên vui lòng xem danh...
THÔNG BÁO V/V LÀM LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 11/3/2018 Lưu ý:  Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm lễ TN sinh viên tự tra cứu theo link http://sinhvien2.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep​. ​Sinh viên vui lòng xem danh sách THIẾU hồ...
THÔNG BÁO V/V LÀM LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 16/12/2017 (Cập nhật thời gian nhận lễ phục) Lưu ý: danh sách SV tự tra cứu theo "http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep" 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×