SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
TB v/v tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp chiều Thứ 6 (29/9/2017) Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Sinh viên vui lòng truy cập vào đường link sau:http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2017 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 05/2017 Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệpSinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
TB v/v tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp chiều Thứ 7 (03/06/2017) Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Sinh viên vui lòng truy cập vào đường link sau:http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt tháng 01/2017 Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệpSinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đợt 02/12/2016 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 10/2016 Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 10/2016Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link: http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep  Sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×