SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt tháng 01/2017 Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đợt 02/12/2016 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 10/2016 Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 10/2016 Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:  http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep   Sinh...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
TB về việc làm lễ tốt nghiệp ngày 05&06/11/2016 Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách thủ khoa cuối khóa học nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ về Văn phòng khoa gặp cô Hoài Phương trước ngày 01.11.2016 (trong giờ hành chính).
DSSV NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI_LỚP NGÀY+LỚP ĐÊM_ĐỢT 24/08/2016 Sinh viên có tên trong danh sách bắt đầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 24/08/2016     + Buổi sáng: 7h30 đến 11h30. (Từ thứ 2 đến thứ 7)     + Buổi chiều: 13h30 đến...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC