TB v/v tham dự chương trình Gặp mặt tân sinh viên Khóa 2018

 
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
        Số: 01/TB-QTKD
    TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v tham gia chương trình chào đón tân sinh viên Khoa QTKD - Khóa 2018
 
 
Căn cứ kế hoạch số 22/KH-QTKD ngày 24 tháng 08 năm 2018 của Lãnh đạo Khoa về việc tổ chức chương trình gặp mặt tân sinh viên - Khóa 2018 với chủ đề “Back to school”, Khoa QTKD thông báo đến sinh viên các lớp Khóa 2018 tham gia buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo, Giảng viên - Nhân viên, BCH Đoàn-Hội khoa với các bạn tân sinh viên. Cụ thể:

- Thời gian: Buổi Tối từ 17g30 các ngày 07, 08, 10, 11 12 tháng 9 năm 2018.
     Buổi Chiều từ 13g30 ngày 11 tháng 9 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường A-08.20

Các buổi gặp mặt sẽ có điểm danh và đây là một trong các căn cứ để để xét điểm rèn luyện trong học kỳ của năm học. Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Lưu ý:
- Mỗi lớp chỉ tham gia một buổi trong các ngày nêu trên.
- Lịch tham gia cụ thể của từng lớp sẽ được Khoa thông báo trong tuần học đầu tiên. Vì vậy, đề nghị Ban cán sự các lớp chú ý theo dõi để triển khai đầy đủ thông tin đến sinh viên trong lớp được biết.
 
VĂN PHÒNG KHOA QTKD
14571426