Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7

* Giới thiệu:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch; nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết những phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch,... Đây được xem là ngành "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa

 

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

               - Quản trị học

               - Tổng quan du lịch

               - Địa lý du lịch

  • Kiến thức chung của ngành

               - Marketing du lịch

               - Tâm lý du khách

               - Quản trị chất lượng dịch vụ

  • Kiến thức chuyên sâu

               - Thiết kế và điều hành tour

               - Hướng dẫn du lịch

               - Quản trị lữ hành

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 35

 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 41

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng lãnh đạo bản thân và đội nhóm

- Kỹ năng kiểm soát cảm xúc và thái độ

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Hướng dẫn viên du lịch

- Chuyên viên phụ trách các bộ phận: lưu trú, tiếp thị, tổ chức sự kiện...

- Quản trị, điều hành, thiết kế tour

- Chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về du lịch

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 63
0