Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

* Giới thiệu:

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là ngành học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý khách sạn - nhà hàng trong phương diện văn hóa ẩm thực với công việc cụ thể là quản lý các khâu ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện,...

 

 

* Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ sở

                - Quản trị học

                - Marketing căn bản

                - Tổng quan du lịch

  • Kiến thức chung của ngành

                - Quản trị chất lượng dịch vụ

                - Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện

                - Tâm lý du khách

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

                - Giám sát nhà hàng

                - Kỹ thuật chế biến các món ăn Á - Âu

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tư duy sáng tạo

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

 - Chuyên viên tổ chức sự kiện ẩm thực trong các nhà hàng - khách sạn

- Chuyên viên tư vấn, tổ chức và điều hành tại các chuỗi nhà hàng, trung tâm hội nghị

- Quản lý nhà hàng, Quản lý dịch vụ ẩm thực cho các nhà hàng - khách sạn

0