Majestic thông báo tuyển dụng NV CL cho ngày 06.01.2018
Sinh viên có nhu cầu đăng ký ứng tuyển nhé!
Chi tiết xem ở file đính kèm.
14568453