SINH VIÊN - BIỂU MẪU SINH VIÊN

Biểu mẫu và các hướng dẫn thực hiện báo cáo cho Môn học ngoài trường_Update 16.10.2017

Sinh viên các ngành Quản trị Khách sạn - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành lưu ý: - Khi tham gia môn học ngoài trường (Seminar 1+2; Kiến tập Khách sạn / Resort; Thực tập Tour 1+2; Thực tập Tour Miền tây/Miền trung)...

Biểu mẫu thực hiện báo cáo HKDN dành cho SV Khóa 2016

Các bạn xem thông tin ở file đính kèm nhé!

Mẫu Đơn xin tham gia HKDN dành cho SV hệ ĐH Ngành Khách sạn và Nhà hàng Khóa 2016

Sinh viên tải biểu mẫu ở file đính kèm (Lưu ý CHỌN ĐÚNG NGÀNH để tải về). ------------------- Thông tin về việc triển khai HKDN, sinh viên truy cập đường link sau để xem: ...

Hướng dẫn, các biểu mẫu và chế tài thực hiện Khóa luận tốt nghiệp_Update 10/07/2017

SV làm theo tất cả các hướng dẫn và biểu mẫu. (Đã cập nhật_Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm)

TB triển khai kỳ thực tập DN và mẫu đơn xin tham gia dành cho SV Khóa 15

Sinh viên lưu ý các file đính kèm: 1. Thông báo triển khai. 2. Đơn xin tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp dành cho SV ngành Quản trị Khách sạn. 3. Đơn xin tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp dành cho SV ngành Quản trị...

Biểu mẫu thực hiện báo cáo Thực tập TN - Áp dụng từ năm 2017 trở đi_Update 10/07/2017

Sinh viên xem thông tin chi tiết các biểu mẫu ở file đính kèm.

Biểu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên

Sinh viên xem các biểu mẫu tại file đính kèm.

Banner Tư vấn trực tuyến