SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách SV được tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp vào ngày 11/03/2017.  Lưu ý:  1. Danh sách sinh viên được đăng ký làm lễ tốt nghiệp - Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân của sinh viên vui lòng liên hệ về VPK theo SĐT bên dưới để được hỗ trợ. 2. Link xem thông báo và quy...
Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 08/2016 Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 25.08.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7)              ...
Danh sách Sinh Viên làm Lễ Tốt Nghiệp - Ngày 06/08/2016 Sinh viên xem thông báo và quy trình làm lễ tốt nghiệp tại mục "Sinh viên -> Thông báo". ***Danh sách xem file đính kèm.
Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 06/2016 Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 07.07.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC